Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Πίνακας του Velazquez

Πίνακας από τη συλλογή του Παν/μίου Yale,που αποδιδόταν σ' ένα άγνωστο ζωγράφο του 17ου αιώνα, είναι τελικά έργο του μεγάλου ισπανού ζωγράφου Diego Velazquez. Δυο αδέλφια από το Νew Haven δώρισαν το 1925 στο Πανεπιστήμιο την " Εκπαίδευση της Παρθένου".  Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησής του  θα είναι διαθέσιμος στη ιστοσελίδα του Παν/μίου : www.artgallery.yale.edu.
Πηγή: Le soir

D. Velazquez, Las meninas

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου