Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Τeachers4 Europe

Στo πλαίσιo της δράσης Teachers4Europe, που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Υπουργείο Παιδείας με την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε στο Porto Palace Hotel της Θεσσαλονίκης, στις  23-24/1/2016, επιμορφωτική συνάντηση για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας.

Ο στόχος της δράσης αυτής  είναι διττός. Πρώτον, να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων• και δεύτερον, να τους υποστηρίξει στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με αξιοποίηση και των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

Από το Π.Γ.Ζ.Σ.Ι συμμετείχαν οι καθηγήτριες Βασ. Ραμπαούνη (ΠΕ02) και η Κων. Μαλάμου (ΠΕ 04.02).