Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918)
Δείτε την τελευταία σκηνή από το έργο "Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο"


Aπό τη μάχη του VerdunΤhe battle of the Somme

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Οι βαλκανικοί πόλεμοι


Cahiers de la Méditerranée

Cairn.info - Annales. Histoire, Sciences Sociales

Revue historique

Dialogues d'histoire ancienne

Revue d’histoire du XIXe siècle

Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes