Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

Eυρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για έργο e-Twinning

Στις 15-1-2024 ανακοινώθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία e-Twinning στις Βρυξέλλες η βράβευση με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας του έργου «Pandemics: parallel stories common destiny». Το έργο εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2022-2023 από τους μαθητές του τμήματος Γ4 του σχολείου μας σε συνεργασία με δύο σχολεία της Τουρκίας. 

 Το πρόγραμμα συντόνισαν οι καθηγήτριες Βασ. Ραμπαούνη (ΠΕ02) και Βασ. Βλάχα (ΠΕ03).