Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας

Το 49 μ.Χ., ο απόστολος Παύλος βάπτισε στον Ζυγάκτη ποταμό, που βρίσκεται δυτικά των αρχαίων Φιλίππων, την πορφυροπώλιδα Λυδία από τα Θυάτειρα, την πρώτη Ελληνίδα-Ευρωπαία χριστιανή. Δίπλα στον ποταμό ανεγέρθηκε το Ιερό Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας