Σάββατο 5 Ιουλίου 2014

Aπό την τελετή αποφοίτησης...Aπό τις πρόβες


Από την παράσταση
 Aπό την απονομή των απολυτηρίωνΑπό την έξοδο των καθηγητών μετά την τελετή