Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Εισαγωγή.

Wordle: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου

Αφού κάνετε κλικ στην εικόνα, παρατηρήστε προσεκτικά τη σύνθεση των λέξεων και απαντήστε στις ερωτήσεις:

1.Τι ονομάζουμε Βυζάντιο;
2.Σε ποιες περιόδους χωρίζουμε τη Βυζαντινή ιστορία;
3.Πώς αυτοπροσδιορίζονταν οι Βυζαντινοί κατά τους πρώτους αιώνες του Βυζαντινού κράτους;
3.Ποια γεγονότα-σταθμοί συνέβησαν την περίοδο αυτή;
4.Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι αυτοκράτορες της α' περιόδου; Ν'αναφέρετε τα κυριότερα έργα τους.
5.Η κατάσταση του Βυζαντινού κράτους κατά τον 4ο, 5ο, 6ο και 7ο αιώνα χαρακτηριζόταν από :
4ος-5ος αι.:......
6ος αι.:...........
7ος αι.:..........

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου