Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Η περιπέτεια των χειρογράφων του Franz Kafka

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, χειρόγραφα και σχέδια του Franz Kafka (1883-1924) πρόκειται να  ξεθαφτούν από τα θησαυροφυλάκια της Ελβετικής τράπεζας UBS, στα πλαίσια μιας δικαστικής διαμάχης  ανάμεσα στις αρχές του Ισραήλ και τους κληρονόμους του συγγραφέα. 

Τα έγγραφα αυτά, που ο   Franz Kafka επιθυμούσε να καταστρέψει, διέσωσε ο φίλος του Max Bord, μετανάστης στο Tel-Aviv, ο οποίος τα κληροδότησε στην γραμματέα του. Αυτή τα τοποθέτησε σε θυρίδα στην 
 ελβετική τράπεζα το 1956. Σήμερα οι κληρονόμοι του Kafka ζητούν να επωφεληθούν από αυτά αλλά η Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ είναι αντίθετη.


Πηγή: Libération

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου