Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Η "Χανσεατική Ένωση"


Οι σημαντικότεροι εμπορικοί δρόμοι της Χανσεατικής Ένωσης
Με τον όρο "Χανσεατική Ένωση" αναφερόμαστε στην ένωση περισσότερων από 80 γερμανικών πόλεων  της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Σκοπός της ήταν η διασφάλιση της ελεύθερης  ναυσιπλοΐας και του εμπορίου. Αν και η πρώτη αναφορά  στη Γερμανική ή Τευτονική Χάνσα γίνεται το 1358, είναι βέβαιο ότι η Ἐνωση, που για τρεις αιώνες έπαιξε ένα σημαντικό εμπορικό αλλά και πολιτικό ρόλο στην Ευρώπη, υπήρχε ήδη από τα μέσα του 12ου αι.

* Χάνσα στο Μεσαίωνα ονόμαζαν την ένωση εμπόρων που είχαν την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα

Στα βίντεο που θα παρακολουθήσουμε, θα γνωρίσουμε καλύτερα δύο από τις πιο σημαντικές πόλεις που συμμετείχαν στη Χανσεατική Ένωση, την Bruges ( Bέλγιο) και την Lübeck(Γερμανία)


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου