Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Δικτυογραφία για την "Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο"

Για την "Kαθημερινή ζωή στο Βυζάντιο"

-Ιστοσελίδα της Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.
-Ιστοσελίδα του ΕΚΤ :
  • Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο:τομές και συνέχεια στην ελληνιστική και ρωμαϊκή         παράδοση.Πρακτικά του Α'Διεθνούς Συμποσίου, 15-17 Σεπτεμβρίου1988
  • Τάσεις ορθόδοξου μοναχισμού 9ος -20ος αι.
-Ιστοσελίδα του περιοδικού Αρχαιολογία online:Η έννοια της "καθημερινής ζωής" στο Βυζάντιο


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου