Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Μαρτυρίες γάλλων εκπαιδευτικών για τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές

Παρά τη γενική εντύπωση ότι οι μαθητές στη Γαλλία είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, καθηγητές  επισημαίνουν την προβληματική χρήση του από τους μαθητές. Μερικά από τα προβλήματα αφορούν : τη δυσκολία να επιλέξουν  τις λέξεις -κλειδιά και  τις κατάλληλες ιστοσελίδες, να συγκρίνουν τις πηγές τους, να αποφύγουν την αντιγραφή-επικόλληση....

Οι καθηγητές λοιπόν προτείνουν οι μαθητές :
-να διασταυρώνουν τις πηγές τους
-να εξετάζουν την επικαιροποίηση της Wikipedia
-να πληροφορούνται για την ταυτότητα των συντακτών των άρθρων
-να μεταφέρουν με δικά τους λόγια τις πληροφορίες που συλλέγουν
-να σχολιάζουν αυτά που διαβάζουν
-να προσεγγίζουν κριτικά τις πληροφορίες
-να αναφέρουν τη δικτυογραφία

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/03/18/les-eleves-ne-sont-pas-aussi-a-l-aise-qu-on-veut-bien-le-dire-avec-internet_1321170_651865.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου