Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Η οργάνωση του σχολικού χρόνου

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Γαλλία βάζει σε εφαρμογή, σε 100 γυμνάσια και λύκεια, ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την οργάνωση του σχολικού χρόνου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα μόνο κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα θα έχουν αθλητικές δραστηριότητες μέσα στο σχολείο.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου, πάντως, αμφισβητείται. Αναφερόμενος στη γαλλική προσπάθεια ο Eric Charbonnière, αναλυτής στη Δ/νση Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, θεωρεί ότι:
1. είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς  την επίδραση της οργάνωσης των σχολικών ρυθμών στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων
2.οι παιδαγωγικές μέθοδοι επηρεάζουν πιο άμεσα την επίδοση των μαθητών, π.χ.τα μαθήματα σε μικρές ομάδες  λειτουργούν ιδιαίτερα καλά
3. η εξατομικευμένη υποστηρικτική διδασκαλία είναι πολύ σημαντική.
Επισημαίνει ότι δεν έχει μελετηθεί η σχέση ανάμεσα στις αθλητικές δραστηριότητες και την επιτυχία στα μαθήματα ( γιατί αθλητισμός και όχι πολιτιστικές δραστηριότητες;)
Τέλος τονίζει τη σημασία του χρόνου σχολικής διαφοροποίησης ( όχι πρώιμη σχολική διαφοροποίηση)  καθώς επίσης και της διδασκαλίας, από πολύ νωρίς,  ξένων γλωσσών.


Μοντέλο για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποτέλεσε το γερμανικό σύστημα. Εκεί τα μαθήματα γίνονται μόνο το πρωί, ενώ από το μεσημέρι και μετά οι μαθητές είναι ελεύθεροι να αθληθούν ή να παίξουν παιχνίδια στον υπολογιστή αλλά εκτός σχολείου.
Στην πρώτη όμως συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων που έγινε από τον ΟΟΣΑ το 2000, σε σύνολο 31 χωρών η Γερμανία κατέλαβε την 20η ή 21η θέση. Υπό το φως αυτών των αποτελεσμάτων, η Γερμανία αποφάσισε να προβεί σε βαθιές αλλαγές στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Η κατάτμηση της εκπαίδευσης (η εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα των Lander) και η πρώιμη επιλογή γενικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και οι σχολικοί ρυθμοί τέθηκαν σε αμφισβήτηση. Η συγκέντρωση των μαθημάτων τη μισή μέρα αυξάνει τις ανισότητες, αφού μόνο τα παιδιά που έχουν τα μέσα μπορούν να ασχοληθούν με άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες το απόγευμα. Ἐνα άλλο στοιχείο είναι η χαμηλή γεννητικότητα. Οι Γερμανίδες μητέρες αποφεύγουν να κάνουν πολλά παιδιά, γιατί είναι υποχρεωμένες να ασχολούνται το απόγευμα μαζί τους. Το 2003 η γερμανική κυβέρνηση υιοθέτησε το ολοήμερο σχολείο. Η προσπάθεια όμως που απαιτήθηκε και απαιτείται είναι τεράστια. Τα περισσότερα γερμανικά σχολεία δεν έχουν ούτε ένα κυλικείο!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου