Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Νυμφαίο Μίεζας.Σχολή Αριστοτέλους

Στην περιοχή της αρχαίας Μίεζας εντάσσεται  ο αρχαιολογικός χώρος του Νυμφαίου (νομός Ημαθίας), που έχει ταυτιστεί με τη Σχολή του Αριστοτέλους. Εδώ, ο νεαρός Αλέξανδρος μαζί με έναν εκλεκτό κύκλο μαθητών από γόνους ευγενών μακεδονικών οικογενειών μυήθηκε στη φιλοσοφία και στην ποίηση, στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Ο Αλέξανδρος παρέμεινε στη Σχολή από το 343/2 μέχρι το 340 π.Χ., οπότε επέστρεψε στην Πέλλα για να ασκήσει καθήκοντα αντιβασιλέα.

Στα κείμενά του ο Πλούταρχος  αναφέρεται  στη σχολή όπου ο δεκατριάχρονος Αλέξανδρος γνώρισε τη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη :"σχολὴν μὲν οὖν αὐτοῖς καὶ διατριβὴν τὸ περὶ Μίεζαν Νυμφαῖον ἀπέδειξεν, ὅπου μέχρι νῦν Ἀριστοτέλους ἕδρας τε λιθίνας καὶ ὑποσκίους περιπάτους δεικνύουσιν" Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι. Αλέξανδρος,7)


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου