Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Υπολογιστής και σχολική επιτυχία

Σε μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου από το National Bureau of Economic Research, δύο αμερικανοί επιστήμονες, οι Robert W. Fairlie και Jonathan Robinson,  καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χρήση του προσωπικού υπολογιστή από τους μαθητές δεν αυξάνει τη  σχολική επιτυχία.

Το αμερικανικό κράτος αλλά και πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν δαπανήσει τα τελευταία χρόνια τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν στους μαθητές υπολογιστές και να μειώσουν  την απόκλιση  στις ψηφιακές δεξιότητες που παρατηρείται ανάμεσα σε μαθητές των οποίων οι οικογένειές τους μπορούν να τους εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε υπολογιστή και σε μαθητές που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Για να πραγματοποιήσουν τη μελέτη τους οι δύο επιστήμονες διένειμαν υπολογιστές σε 1230 παιδιά 15 σχολείων της Καλιφόρνιας. Παράλληλα μελέτησαν και παιδιά με ανάλογα κοινωνικά, φυλετικά και σχολικά χαρακτηριστικά  που συνέχισαν τη φοίτησή τους στο σχολείο όπως γινόταν μέχρι τότε. Τα παιδιά αυτά είχαν πρόσβαση μόνο σε υπολογιστή του σχολείου τους, αφού τα δημόσια αμερικανικά σχολεία διαθέτουν ένα υπολογιστή για τρεις μαθητές, ζούσαν όμως σε σπίτια χωρίς σύνδεση στο internet .

Μετά από δύο σχολικά έτη καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στις επιδόσεις των μαθητών που διέθεταν προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι. Η έρευνα έδειξε ότι αυτά τα παιδιά αφιέρωσαν λίγο περισσότερο χρόνο για τα μαθήματά τους σε σύγκριση με αυτά που δεν διέθεταν υπολογιστή στο σπίτι, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να έχει κάποια επίδραση στην επίδοσή τους.

Στη Γαλλία η μελέτη των αποτελεσμάτων του προγράμματος "Κάθε μαθητής γυμνασίου και ένας φορητός υπολογιστής"(="Un collégien, un ordinateur portable") κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα.

Πηγή:Le Monde

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου