Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Φλαμανδοί ζωγράφοι στο μουσείο Marmottan


Η Ολλανδική σχολή ζωγραφικής αναπτύχθηκε στις Κάτω Χώρες από την Αναγέννηση μέχρι τις αρχές της εποχής του Μπαρόκ. Περιλαμβάνει τους φλαμανδούς πριμιτίφ ( 1400-1500), τη φλαμανδική Αναγέννηση (1500-1584) και τον χρυσό αιώνα της Ολλανδικής ζωγραφικής (17ο αι.).

Από τις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου στο μουσείο Marmottan (Παρίσι) εκτίθενται πίνακες του χρυσού αιώνα της Ολλανδικής ζωγραφικής. Η έκθεση περιλαμβάνει 41 πίνακες με όλα τα θέματα του "χρυσού αιώνα": νεκρές φύσεις, πορτραίτα, πίνακες με ιστορικά θέματα, τοπία..


Gillis van Tilborch (Anvers, vers 1625 - Bruxelles, 1678), Fête villageoise, χ.χ. λάδι.
Antoine van Dyck (Anvers, 1599 - Londres, 1641), Πορτραίτο του  Père Jean Charles della Faille, 1629, λάδι
Pierre Paul Rubens (Siegen, 1577 - Anvers, 1640), Τα θαύματα του  Saint Benoît, χ.χ. λάδι

Abraham Brueghel (Anvers, 1631 - Naples, 1697), Ἀνθη και φρούτα,1677, λάδι
Paul Bril (Anvers, 1554 - Rome, 1626), Το λιμάνι, χ.χ., λάδι
David Teniers le Jeune (Anvers, 1610 - Bruxelles, 1690), Ανάπαυλα στη σκιά, λάδι
David Teniers le Jeune (Anvers, 1610 - Bruxelles, 1690), L'Archiduc Léopold Guillaume dans sa galerie de peinture italienne, 1651, λάδι
Πηγή:Le Monde

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου