Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Ετήσιες αποδοχές εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην ΕυρώπηΕτήσιες μεικτές αποδοχές καθηγητή ( Λυκείου) με πλήρες ωράριo τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας  (στοιχεία 2008*)

Luxembourg  54.632 euros
Allemagne     39.515 euros
Espagne        32.424 euros
Pays-Bas      28.086 euros
Etats-Unis     27.808 euros
Flandre         27.779 euros
Wallonie       26.652 euros
Angleterre     23.328 euros
Suède           23.327 euros
Autriche        23.190 euros
France          20.170 euros
Pologne         7.008 euros

Moyenne des pays EU-124.493 euros
(source: ‘Education at a Glance, OESO, 2010’, septembre 2010)

Ετήσιες μεικτές αποδοχές καθηγητή ( Λυκείου) μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας ( στοιχεία 2008*)

Luxembourg
75.520 euros
Pays-Bas 51.268 euros
Allemagne 48.616 euros
Flandre 40.238 euros
Wallonie 38.613 euros
Espagne 37.394 euros
Etats-Unis 36.150 euros
Angleterre 34.097 euros
Autriche 32.223 euros
Suède 27.629 euros
France 26.429 euros
Pologne 14.170 euros
Moyenne des  pays EU-19 34.413 euros
(source: ‘Education at a Glance, OESO, 2010’, septembre 2010)

Σύγκριση ανάμεσα στο μισθό καθηγητή Λυκείου με 15 χρόνια υπηρεσίας και το  μισθό υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα που έχει το ίδιο δίπλωμα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας

Espagne +28%
Flandre + 14%
Wallonie + 10%
Pays-Bas + 7%
Allemagne + 4%
Suède - 1%
France - 15%
Angleterre - 18%
Autriche - 21%
Pologne - 22%
Etats-Unis - 35%
Moyenne des  pays EU-19 - 11%
           
(source: ‘Education at a Glance, OESO, 2010’, septembre 2010)
(*) Comparaison faite en tenant compte du pouvoir d’achat dans les différents pays et traduite en salaires en dollars. La rédaction a converti ces salaires en euros selon le cours 1 dollar = 0,764 euro.

Πηγή:Le soir

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου